Lackerare

Att vara lackerare är ofta ett omväxlande arbete med många olika arbetsmoment. Momenten kan till exempel vara färgblandning, plastreparationer, lackering i olika former, slipning och spackling. På många lackföretag har arbetsmiljön på senare tid blivit säkrare eftersom man skaffat bättre maskiner och skyddsutrustning.

Ventilation och personlig skyddsutrustning är två viktiga arbetsmiljöområden inom lackeringsbranschen. Att utsättas för damm och kemiska produkter, till exempel härdplaster, organiska lösningsmedel och isocyanater, innebär en risk för hälsan. Man kan till exempel få allergier och astma. Därför är det viktigt att använda rätt skyddsutrustning och se till att det finns bra ventilation på arbetsplatsen. Vid de flesta arbetsmomenten gäller bullerskydd, heltäckande kläder, glasögon, skyddsskor och friskluftsmask. Alla som ska arbeta som lackerare får göra en obligatorisk läkarundersökning. Vid undersökningen kontrolleras så att personen kan utsättas för allergiframkallande ämnen utan att till exempel få en allergisk reaktion eller astmabesvär. Om undersökningen blir godkänd får man det tjänstbarhetsintyg som behövs för att arbeta som lackerare. Alla som utsätts för kemiska produkter ska sedan fortsätta att göra regelbundna hälsoundersökningar. Om man inte får ett tjänstbarhetsintyg så får man inte arbeta som lackerare.

Många arbetsmoment utförs stående med ensidig belastning. Man arbetar ibland i värme och under stress. Många arbetsuppgifter är också tunga och upprepas gång på gång. För att slippa besvär som till exempel ryggvärk är det viktigt med rätt utrustning och teknik. Även fallolyckor och olyckor med handverktyg förekommer. Därför är det viktigt med säkerhetsrutiner för alla arbetsmoment.

Stress kan vara ett problem när det är ont om tid och det inte finns så mycket utrymme för att göra fel. Stress kan i sin tur leda till olika sjukdomar, och därför är det viktigt att se över arbetsscheman och se till att det finns möjlighet till pauser.

Buller och vibrationer från maskiner och verktyg är en annan risk. Därför bör det finnas rutiner för hur ofta och hur länge sådana verktyg får användas. Rätt typ av skyddsutrustning kan också minska risken för besvär.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk, ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund. Fackförbund: Målarna, IF Metall

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Transportföretagen

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


61% (av 13 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng